top of page

ZAŠTITA PODATAKA

Hvala vam što ste posjetili našu web stranicu i pokazali interes za nju. Sigurno rukovanje vašim podacima važno nam je. Stoga ćemo vas u nastavku obavijestiti o korištenju vaših podataka.

 

U pravilu se naša web stranica može koristiti bez pružanja ili pružanja osobnih podataka.

 

U mjeri u kojoj se osobni podaci prikupljaju kada posjetite našu web stranicu, obrađujemo ih isključivo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (VO (EU) 2016/679; GDPR) i Saveznim zakonom o zaštiti podataka od 30. srpnja 2017. (BDSG), kao i Zakon o telemedijama (TMG)). Obrada osobnih podataka odvija se isključivo u skladu s ovom deklaracijom o zaštiti podataka.

 

Ova izjava o zaštiti podataka primjenjuje se na korištenje web stranice www.werkwagen24.de . Ako je povezan sadržaj drugih davatelja usluga, na ovaj se sadržaj primjenjuje izjava o zaštiti podataka povezane web stranice.

 

1. Definicije

 

U ovoj deklaraciji o zaštiti podataka, između ostalog, koriste se sljedeći izrazi koji se temelje na odredbama GDPR -a:

 

 • Osobni podaci : Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (u daljnjem tekstu "subjekt podataka"). Fizičkom osobom smatra se osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, osobito dodjeljivanjem identifikatora, poput imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili jedne ili više posebnih značajki koje izražavaju može se identificirati fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet ove fizičke osobe.

 

 • Pogođena osoba : Pogođena osoba je svaka identificirana ili identificirana fizička osoba čije osobne podatke obrađuje osoba odgovorna za obradu.

 

 • Obrada : Obrada je svaki proces koji se provodi sa ili bez pomoći automatiziranih postupaka ili bilo kojeg takvog niza procesa u vezi s osobnim podacima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, naručivanje, pohrana, prilagodba ili promjena, čitanje, postavljanje upita, Korištenje, otkrivanje prijenosom, distribucijom ili bilo kojim drugim oblikom pružanja, usporedbe ili povezivanja, ograničenja, brisanja ili uništavanja.

 

 • Ograničenje obrade : Ograničenje obrade označavanje je pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.

 

 • Profiliranje : Profiliranje je svaka vrsta automatizirane obrade osobnih podataka koja se sastoji od korištenja ovih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, osobito aspekata koji se odnose na radne performanse, ekonomsku situaciju, zdravlje radi analize ili predviđanja osobnih preferencija, interesa , pouzdanost, ponašanje, boravište ili promjenu lokacije ove fizičke osobe.

 

 • Pseudonimizacija : Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način na koji se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom nositelju podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se ti dodatni podaci pohranjuju zasebno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koji osiguravaju da se osobni podaci ne dodijele identificiranoj ili identificiranoj fizičkoj osobi.

 

 • Odgovorna osoba ili osoba odgovorna za obradu : odgovorna ili odgovorna osoba za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i načini ove obrade određeni zakonom Unije ili zakonom država članica, odgovorna osoba ili posebni kriteriji za njezino imenovanje mogu se predvidjeti u skladu sa pravom Unije ili pravom država članica.

 

 • Obrađivač : Obrađivač je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime odgovorne osobe.

 • Primatelj : Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira radi li se o trećoj strani ili ne. Međutim, tijela koja mogu primiti osobne podatke u sklopu posebne istrage prema pravu Unije ili pravu država članica ne smatraju se primateljima.

 

 • Treća strana : Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo osim nositelja podataka, odgovorne osobe, obrađivača i osoba koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom odgovornošću odgovorne osobe ili procesor.

 

 

 • Pristanak : Pristanak je svaka dobrovoljna izjava namjere koju je ispitanik dao na informiran način i nedvosmisleno u obliku izjave ili druge nedvosmislene potvrdne radnje s kojom ispitanik pokazuje da obrađuje svoje osobne podatke.

 

2. Odgovorna osoba ili vaša kontakt osoba

 

Ako imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju, obradi ili korištenju vaših osobnih podataka, podacima, ispravku, blokiranju ili brisanju podataka, kao i opozivu odobrene privole ili prigovora na određenu uporabu podataka, obratite se:

 

werkswagen24.de

G. Ivo Duvnjak

Löhdorfer Strasse 50, 42699 Solingen

Telefon: +49 177  463 67 48

Faks: +49 321  24 9009 24

Pošta: datenschutz@werkwagen24.de

 

3. Službenik za zaštitu podataka

 

Naš službenik za zaštitu podataka je:

Ivo Duvnjak

datenschutz@werkwagen24.de

 

 

4. Hosting

 

Našom web stranicom na poslužiteljima upravlja
Wix.com Luksemburg Sarl
5 rue Guillaume Kroll
L - 1882
Luksemburg.

 

Kada posjetite našu web stranicu, podaci se automatski prikupljaju i pohranjuju u log datoteke na poslužitelju našeg domaćina. Ti se podaci mogu odnositi na osobu. Među prikupljenim podacima su:

 

 • Naziv web stranice kojoj se pristupa

 • Datum i vrijeme poziva

 • količina prenesenih podataka

 • Obavijest o uspješnom pronalaženju

 • Vrsta internetskog preglednika

 • Verzija internetskog preglednika

 • operacijski sustav pod preglednikom s razinom zakrpa

 • prethodno posjećena stranica

 • davatelj usluga koji traži

 • Domaćin koristi prikupljene podatke za rad na web stranici i za osiguravanje IT sigurnosti. Ako postoje konkretne naznake, podaci dnevnika mogu se analizirati retroaktivno.

 • IP adrese u anonimnom obliku

 • Zapisi koje spremi domaćin automatski se brišu nakon 7 dana.

 

Kao dio korištenja naše web stranice, osobni se podaci prenose trećim stranama.

 

Domaćin koristi prikupljene podatke za rad na web stranici i za osiguravanje IT sigurnosti. Ako postoje konkretne naznake, podaci dnevnika mogu se analizirati retroaktivno.

 

Imamo s Wix.com, Luxembourg Sarl, 5 Rue Guillaume Kroll, L - 1882,
Luksemburg je zaključio ugovor o obradi podataka o narudžbama i u potpunosti se pridržava strogih zahtjeva njemačkih tijela za zaštitu podataka.

 

5. Osnova za obradu podataka kod nas

 

Temelj za prikupljanje podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1., rečenicom 1. GDPR -a je: pristanak koji ste možda dali (točka a); ako je potrebno, obrada podataka radi ispunjenja ugovora ili pokretanja ugovora (lit.b), ako je potrebno ispunjenje zakonske obveze (lit.b). U onoj mjeri u kojoj se prikupljanje podataka temelji na legitimnim interesima naše tvrtke (lit.f), na to se posebno poziva u kontekstu pojedinačnog postupka.

 

6. Svrha obrade podataka, trajanje pohrane

 

Osim u svrhu obrade podataka navedenih u odjeljku 4, osobni se podaci pohranjuju u sljedeće svrhe:

 

 

6.1. Sklapanje ugovora, njegovo započinjanje i izvršenje ugovora

 

Možda će biti potrebno da obradimo osobne podatke koje nam je ispitanik prethodno stavio na raspolaganje. Kupac naše tvrtke, primjerice, dužan nam je dostaviti osobne podatke ako se s njim želi sklopiti ugovor. Izričito se ističe da ta obveza već postoji kada se pregovara o sklapanju ugovora, ali ugovor još nije sklopljen.

 

Ako nema dostupnih osobnih podataka, s tom osobom se ne može pregovarati o ugovoru niti se može zaključiti ugovor.

 

Ako je ugovor sklopljen, obrada osobnih podataka također je neophodna za izvršenje ugovora.

 

6.2. Opcija kontakta putem naše web stranice

 

Ako ispitanik kontaktira osobu odgovornu za obradu putem e -pošte ili obrasca za kontakt na našoj web stranici, osobni podaci koje je ispitanik prenio bit će automatski spremljeni. Takvi osobni podaci koje dobrovoljački prenosi subjekt podataka osobi odgovornoj za obradu pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja ispitanika. Ti se osobni podaci ne prosljeđuju trećim stranama.

 

6.3.   Trajanje skladištenja

Osobni podaci ispitanika bit će izbrisani ili blokirani čim svrha pohrane više ne vrijedi. Skladištenje se također može odvijati ako je to europski ili nacionalni zakonodavac predvidio propisima Unije, zakonima ili drugim odredbama na koje podleže odgovorna osoba. Podaci će također biti blokirani ili izbrisani ako istekne razdoblje skladištenja propisano navedenim standardima, osim ako postoji potreba za daljnjom pohranom podataka radi sklapanja ili ispunjenja ugovora.

 

Datoteke dnevnika koje sprema Hoster brišu se nakon 7 dana. (vidi odjeljak 4).

 

 

7. Korištenje kolačića

 

Kako bismo posjet našim web stranicama učinili privlačnim i omogućili korištenje određenih funkcija, koristimo takozvane kolačiće na raznim stranicama. To su male tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem uređaju. Neki od kolačića koje koristimo brišu se na kraju sesije preglednika, tj. Nakon što zatvorite preglednik (tzv. Kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na vašem uređaju i omogućuju nam da prilikom sljedećeg posjeta prepoznamo vaš preglednik (trajni kolačići).

Preglednik možete postaviti tako da budete obaviješteni o postavljanju kolačića i pojedinačno odlučite hoćete li ih prihvatiti ili isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito. Ako ne prihvaćate kolačiće, funkcionalnost naše web stranice može biti ograničena.

 

8. Podaci o Googleovim uslugama

 

Na našoj web stranici koristimo različite usluge tvrtke Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

 

Detaljnije informacije o pojedinačnim Googleovim uslugama koje koristimo na ovoj web stranici možete pronaći u dodatnoj deklaraciji o zaštiti podataka.

 

Integriranjem Googleovih usluga Google može prikupljati i obrađivati podatke (uključujući osobne podatke). Nije isključeno da će Google također prenijeti podatke poslužitelju u trećoj zemlji.

 

Kao što se može vidjeti iz Googleovog certifikata štita privatnosti (koji se nalazi na https://www.privacyshield.gov/list pod pojmom za pretraživanje "Google"), Google je odlučio poštivati Okvir za zaštitu privatnosti EU-SAD i Švicarski - Okvir američkog štita privatnosti dužan je prikupljati, koristiti i pohranjivati osobne podatke iz država članica EU -a i Švicarske. Google, uključujući Google LLC i njegove podružnice u potpunom vlasništvu SAD-a, potvrdio je da je u skladu s načelima zaštite privatnosti. Dodatne informacije možete pronaći na https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/.

 

Mi sami nemamo pouzdano znanje o tome koje podatke Google zapravo prikuplja i obrađuje, a ni na to ne možemo utjecati. Međutim, Google navodi da se u načelu mogu obrađivati sljedeće informacije (uključujući osobne podatke):

 

  

   Podaci zapisnika (osobito IP adresa)

   Podaci vezani za lokaciju

   Jedinstveni brojevi aplikacija

   Kolačići i slične tehnologije

 

Ako ste prijavljeni na svoj Google račun, Google može dodati obrađene podatke vašem računu ovisno o postavkama vašeg računa i tretirati ih kao osobne podatke, posebno pogledajte https://www.google.de/policies/privacy/partners .

 

Više informacija možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti na https://www.google.com/policies/privacy/

 

9. Google Analytics

 

Ova web stranica također koristi Google Analytics, Googleovu uslugu web analize. Google Analytics koristi takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje omogućuju analizu vašeg korištenja web stranice. Podaci koje generira kolačić o vašem korištenju ove web stranice obično se prenose na Google poslužitelj u SAD -u i tamo pohranjuju. Google će koristiti te podatke u naše ime za procjenu vaše upotrebe web stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice i za pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Googleovim podacima.

Pohranu kolačića možete spriječiti postavljanjem odgovarajućeg softvera preglednika; htjeli bismo, međutim, istaknuti da u ovom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije na našoj web stranici. Također možete spriječiti Google u prikupljanju podataka koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) i u obradi tih podataka od strane Googlea klikom na sljedeću vezu ( http: // tools.google.com /dlpage/gaoptout? hl = de ) preuzmite i instalirajte dostupni dodatak za preglednik.

I u ovom se trenutku poziva Google na odgovarajuću deklaraciju o zaštiti podataka koju možete pronaći ovdje: https://policies.google.com/privacy

 

10. Društvene mreže

 

Osim na ovoj web stranici, prisutni smo i na raznim društvenim mrežama. Do odgovarajućih stranica možete doći putem veza na ovoj web stranici. Posjetite li neku od stranica naše društvene mreže, osobni podaci mogu se prenijeti davatelju odgovarajuće društvene mreže. Moguće je da će osim pohrane podataka koje ste posebno unijeli u ovaj društveni medij, daljnje podatke obraditi i davatelj društvene mreže.

Davatelj društvene mreže može obrađivati i najvažnije podatke računalnog sustava s kojeg ga posjećujete - na primjer vašu IP adresu, vrstu procesora i verziju preglednika koji se koriste, uključujući dodatke.

Ako ste prijavljeni sa svojim osobnim korisničkim računom odgovarajuće mreže dok posjećujete takvu web stranicu, ova mreža može dodijeliti posjet ovom računu.

Svrha i opseg prikupljanja podataka od strane odgovarajućeg medija, kao i daljnja obrada vaših podataka tamo, kao i vaša prava u tom pogledu mogu se pronaći u odgovarajućim odredbama dotične odgovorne osobe, npr. Pod:

 

   Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

   Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

11. Web stranice trećih strana

 

Linkovi na našoj web stranici odnose se i na web stranice trećih strana. Iako pažljivo odabiremo te treće strane, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za ispravnost ili potpunost sadržaja ili sigurnosti podataka na njihovim web stranicama. Ova se izjava o zaštiti podataka također ne odnosi na povezane web stranice trećih strana. Međutim, odgovorna osoba nije odgovorna za deklaracije o zaštiti podataka ili sadržaj drugih web stranica.

 

12. Prava ispitanika

 

Sljedeći popis uključuje sva prava ispitanika prema GDPR -u. Prava koja nisu relevantna za vašu web stranicu ne moraju se spominjati. U tom smislu popis se može skratiti. Ako se vaši osobni podaci obrađuju, pogođeni ste u smislu GDPR-a i imate sljedeća prava u odnosu na odgovornu osobu:

 

1.   pravo na davanje informacija

 

Od odgovorne osobe možete zatražiti potvrdu obrađujemo li obrađujemo osobne podatke koji se odnose na vas. U tom slučaju od odgovorne osobe možete zatražiti sljedeće podatke:

 

(1)   svrhe u koje se osobni podaci obrađuju;

(2)   kategorije osobnih podataka koji se obrađuju;

(3)   primatelji ili kategorije primatelja kojima su otkriveni ili se još otkrivaju osobni podaci koji se odnose na vas;

(4)   planirano trajanje pohrane vaših osobnih podataka ili, ako određeni podaci nisu dostupni, kriteriji za određivanje trajanja pohrane;

(5)   postojanje prava na ispravljanje ili brisanje vaših osobnih podataka, prava na ograničavanje obrade od strane odgovorne osobe ili prava na prigovor ovoj obradi;

(6)   postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;

(7)   sve dostupne informacije o podrijetlu podataka ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika;

(8.)   Postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje u skladu s člankom 22. stavcima 1. i 4. GDPR -a i - barem u tim slučajevima - značajne informacije o uključenoj logici i opsegu i predviđenim učincima takve obrade za nositelja podataka.

Imate pravo zatražiti informacije o tome prenose li se vaši osobni podaci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom kontekstu možete zatražiti da vas obavijeste o odgovarajućim jamstvima prema članku 46 GDPR -a u vezi s prijenosom.

 

2.   Pravo na ispravak

 

Imate pravo na ispravak i / ili dopunu u odnosu na odgovornu osobu ako su obrađeni osobni podaci koji se odnose na vas netočni ili nepotpuni. Odgovorna osoba mora odmah izvršiti ispravak.

 

3.   Pravo na ograničenje obrade

 

Možete zatražiti da se obrada vaših osobnih podataka ograniči pod sljedećim uvjetima:

(1)   ako osporavate točnost osobnih podataka koji se odnose na vas u razdoblju koje omogućuje odgovornoj osobi da provjeri točnost osobnih podataka;

(2)   obrada je nezakonita i odbijate izbrisati osobne podatke te umjesto toga tražite da se ograniči uporaba osobnih podataka;

(3)   odgovornoj osobi više nisu potrebni osobni podaci za potrebe obrade, već su vam potrebni za podnošenje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili

(4)   ako ste uložili prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR -a, a još nije utvrđeno nadmašuju li legitimni razlozi odgovorne osobe vaše razloge.

Ako je obrada vaših osobnih podataka bila ograničena, ti se podaci - osim pohrane - mogu koristiti samo uz vaš pristanak ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važan javni interes koji obrađuje Unija ili država članica.

Ako je ograničenje obrade ograničeno prema gore navedenim uvjetima, odgovorna osoba će vas obavijestiti prije nego što ograničenje bude ukinuto.

 

4.   Pravo na otkaz

 

a)   Obveza brisanja

 

Možete zatražiti od odgovorne osobe da odmah izbriše vaše osobne podatke koji se odnose na vas, a odgovorna osoba je dužna odmah izbrisati te podatke ako vrijedi jedan od sljedećih razloga:

 

(1)   Osobni podaci koji se odnose na vas više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.

(2)   Opozivate svoju privolu na kojoj se obrada temeljila u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR -a, a nema druge pravne osnove za obradu.

(3)   Prigovarate obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR -a i nema važnih legitimnih razloga za obradu ili se protivite obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR -a.

(4)   Osobni podaci koji se odnose na vas obrađeni su nezakonito.

(5)   Brisanje vaših osobnih podataka potrebno je kako bi se ispunila zakonska obveza prema pravu Unije ili pravu država članica na koje podleže odgovorna osoba.

(6)      Osobni podaci koji se odnose na vas prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude u skladu s člankom 8. stavkom 1. GDPR -a.

 

b)   Podaci trećim stranama

 

Ako je odgovorna osoba objavila osobne podatke koji se odnose na vas i dužna ih je izbrisati u skladu s člankom 17. stavkom 1. GDPR -a, poduzet će odgovarajuće mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi uzela u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije , učiniti osobu odgovornom za obradu podataka koja obrađuje osobne podatke, da ste kao nositelj podataka zatražili od njih da izbriše sve poveznice na ove osobne podatke ili kopije ili replike ovih osobnih podataka.

 

c)   Izuzeci

 

Pravo na brisanje ne postoji ako je potrebna obrada

(1)   ostvariti pravo na slobodu izražavanja i informiranja;

(2)   ispuniti zakonsku obvezu koja zahtijeva obradu prema zakonima Unije ili država članica kojima je odgovorna osoba podvrgnuta ili izvršiti zadaću koja je u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti koja su prenesena na odgovorna osoba;

(3)   iz razloga javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2. lit. h i i, kao i člankom 9. stavkom 3. GDPR -a;

(4)   u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. GDPR -a, u mjeri u kojoj će pravo navedeno u odjeljku a) vjerojatno onemogućiti ostvarivanje ciljeva ove obrade ili ga ozbiljno oštetiti, ili

(5)   za ulaganje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

5.   Pravo na informiranost

 

Ako ste ustvrdili pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade protiv odgovorne osobe, odgovorna osoba dužna je obavijestiti sve primatelje kojima su otkriveni osobni podaci koji se odnose na vas o ovoj ispravci ili brisanju podataka ili ograničenju obrade , osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nesrazmjeran napor.

Imate pravo vis-à-vis odgovorne osobe biti obaviješteni o ovim primateljima.

 

6   Pravo na prijenos podataka

 

Imate pravo primiti osobne podatke koji se odnose na vas i koje ste dali odgovornoj osobi u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Također imate pravo prenijeti te podatke drugoj odgovornoj osobi neometano od odgovorne osobe kojoj su osobni podaci dostavljeni, pod uvjetom da

 

(1)   obrada se temelji na pristanku u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR -a ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR -a ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR -a i

(2)   obrada se vrši pomoću automatiziranih postupaka.

 

Ostvarujući ovo pravo, imate i pravo na prijenos osobnih podataka koji se odnose na vas izravno od jedne odgovorne osobe do druge odgovorne osobe, u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo. To ne smije narušiti slobode i prava drugih ljudi. Pravo na prijenos podataka ne odnosi se na obradu osobnih podataka koja je neophodna za izvršavanje zadaće koja je u javnom interesu ili se odvija u izvršavanju službenih ovlasti koja su prenesena na odgovornu osobu.

 

7   Pravo na prigovor

 

Imate pravo, iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi vaših osobnih podataka koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki e ili f GDPR -a; to se također odnosi na profiliranje na temelju ovih odredbi. Odgovorna osoba više neće obrađivati vaše osobne podatke koji se odnose na vas ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode, ili obrada služi za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci koji se odnose na vas obrađuju radi upravljanja izravnom poštom, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takvog oglašavanja; to se odnosi i na profiliranje utoliko što je povezano s takvim izravnim oglašavanjem.

Ako se usprotivite obradi u svrhe izravnog marketinga, osobni podaci koji se odnose na vas više se neće obrađivati u te svrhe.

U vezi s korištenjem usluga informacijskog društva - bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ - imate mogućnost iskoristiti svoje pravo na prigovor pomoću automatiziranih postupaka koji koriste tehničke specifikacije.

 

8.   Pravo na opoziv izjave o pristanku prema zakonu o zaštiti podataka

 

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju izjavu o pristanku prema zakonu o zaštiti podataka. Povlačenje vašeg pristanka ne utječe na zakonitost obrade provedene na temelju vašeg pristanka do trenutka povlačenja.

 

9.   Automatska odluka u pojedinačnim slučajevima, uključujući profiliranje

 

Imate pravo ne podlijegati odluci koja se temelji samo na automatiziranoj obradi - uključujući profiliranje - koja ima pravni učinak na vas ili koja na sličan način značajno utječe na vas. To se ne odnosi na odluku

(1)   je potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora između vas i odgovorne osobe,

(2)   je dopušteno na temelju zakonskih odredbi Unije ili država članica na koje podleže odgovorna osoba, a ove zakonske odredbe sadrže odgovarajuće mjere za zaštitu vaših prava i sloboda, kao i vaših legitimnih interesa ili

(3)   odvija se uz vaš izričit pristanak.

Međutim, ove se odluke ne mogu temeljiti na posebnim kategorijama osobnih podataka prema članku 9. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, osim ako se ne primjenjuje članak 9. stavak 2. točka a ili g Opće uredbe o zaštiti podataka i ako su poduzete odgovarajuće mjere za zaštitu vaših prava i sloboda i legitimnih interesa.

S obzirom na slučajeve navedene u (1) i (3), odgovorna osoba poduzima odgovarajuće mjere kako bi zaštitila prava i slobode i vaše legitimne interese, uključujući barem pravo da osoba dobije intervenciju osobe odgovorni, izraziti vlastito stajalište i saslušati se o osporavanju odluke.

 

10.   Pravo na žalbu nadzornom tijelu

 

Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi administrativni ili sudski lijek, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici vašeg prebivališta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja, ako mišljenja da je obrada vaših osobnih podataka protivna krši GDPR.

Nadzorno tijelo kojemu je podnesena tužba obavještava podnositelja pritužbe o statusu i rezultatima pritužbe, uključujući mogućnost sudskog lijeka u skladu s člankom 78. GDPR -a.

bottom of page